نرسیده

رفته ای

بی آنکه آمده باشی

گم شده منی 

بی آنکه پیش ازین پیدایت کرده باشم.

 

"فرزند" ، برایم چه واژه غریبی شده است

می گویند من مادر شهیدم 

می گویند او بر دروازه بهشت منتظر من است 

من اورا ندیده ام. اما دیگران در خواب دیدنش 

می گویند اندازه کف دست بود و آرام می گریست

دلم برایش تنگ است "جنین سه ماه ام"

/ 0 نظر / 25 بازدید