چشمانت را ببند

چشمان تو را وقتی دوست دارم، که رو در روی چشمان من بسته می شوند.

آن وقت من دقیقه ها را بیدار می مانم تا به نظاره بنشینم "شکوه قلبم را" در بسته بودن چشمانت

آخر من تنها الهه آرامش توأم

کسی که تو بعد از مادر،

فقط در دامان او به خواب رفته ای

 

آخر نوشت:

زن را جان به جان کنی، همیشه مادر است. حتی برای همسرش

/ 0 نظر / 16 بازدید